اصول اخلاقی نشریه

 | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
وظایف و مسئولیت‌های ناشر:
۱. این نشریه متعهد است که تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با مقاله‌های ارسال شده فقط براساس قضاوت‌های های تخصصی و حرفه‌ای استوار است.
۲. این نشریه متعهد به صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است.
۳. این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را کنترل می کند.
۴. این نشریه مقالات را از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی مورد کنترل قرار می دهد.
۵. این نشریه در صورت  نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس‌گیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
۶. این نشریه در صورت اثبات هر سوء رفتار با آن برخورد می کند.
وظایف و مسئولیت‌های سردبیر و  دبیران علمی:
۱. دبیران علمی این نشریه باید مقاله‌ها را تا زمان انتشار، محرمانه نگه دارند.
۲. سردبیر، دبیران علمی و داوران در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند.
۳. دبیران علمی نشریه باید اصل بی‌نام بودن داوران را حفظ کنند.
۴. دبیران علمی این نشریه ملزم به جلوگیری از تعارض منافع هستند.
۵. دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان هستند.
۶. دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری‌های احتمالی را شناسایی می کنند و در صورت نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس‌گیری‌ها را انجام خواهند داد.
۷. دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات مقاله‌ها را برای افرادی غیر از نویسندگان مقاله فاش کنند.
۸. مقاله‌های منتشر نشده، توسط دبیران علمی و یا سایر اعضای برای مقاصد شخصی استفاده نخواهند شد.
وظایف و مسئولیت‌های داوران:
۱. داوران این نشریه باید با دبیران علمی برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار مقاله‌های ارسال شده همکاری کنند.
۲. داوران این نشریه باید در محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات مقاله‌ها تلاش کنند.
۳. داوران بایست  نظرات خود را برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم را به دبیران علمی ارسال نمایند.
۴. داوران ملزم به رعایت محرمانه نگهداشتن مقاله‌های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند.
۵. نظرات داوران در رابطه با مقاله‌های ارسال شده باید علمی، فنی و تخصصی باشد.
۶. داوران نباید مقاله‌های دارای تعارض با یکی از نویسندگان، شرکت‌ها، یا مؤسسات را داوری کنند.
۷. داوران باید تعارضات را افشا کنند.
وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان:
۱. قبل از ارسال مقاله، نویسندگان نسبت به قوانین نشریه اطلاع پیدا کنند.
۲. مقاله‌ها نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله‌ی مروری، یا پایان‌نامه) منتشر شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
۳. نویسنده‌ی مسئول باید از رضایت دیگر نویسندگان مقاله مطمئن باشد.
۴. یکی دیگر از مسئولیت‌های نویسندگان، اطمینان و کسب اجازه‌ از موسسه‌ای است که مقاله مربوط به آن است.
۵. نویسندگان اجازه‌ ویرایش مقاله ها را  برای رسانایی بهتر به نشریه می دهند.
۶. نویسندگان حامی مالی را برای اجرا و آماده‌سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان می کنند.
۷. فرم تعهدنامه باید توسط همه نویسندگان تکمیل و امضا شود.
۸. دسترسی به این نشریه‌ آزاد است. نویسندگان حق مالکیت مقاله‌ خود را دارند و به عموم افراد اجازه‌ چاپ، دانلود و و توزیع مقاله‌ خود را نیز می‌دهند.
۹. نویسندگان بر سر اینکه نویسنده مسئول یا یکی از نویسندگان مقاله، فرآیندهای بازنگری را بر عهده گیرد، توافق می کنند.
۱. زمانی که نویسندگان مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، باید فورا به سردبیر نشریه برای تصحیح آن اطلاع بدهند.
۱۱. با توجه به اینکه سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی است، تمام نویسندگان باید بدانند که مقاله‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرم‌افزارها و سامانه‌های تشخیص سرقت ادبی بررسی می شوند.
۱۲. تمام نویسندگان از فرآیند ارسال یک مقاله به این نشریه آگاه هستند.
مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:
۱. سرقت ادبی (علمی): سرقت ادبی به معنای استفاده‌ عمدی از مقالات یا ایده‌های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود. همه مقاله‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزار مشابهت یاب مورد بازبینی قرار می‌گیرند.
۲. داده‌سازی و تحریف: داده‌سازی زمانی است که پژوهشگر مطالعه‌ای را انجام نداده است اما داده و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز زمانی اتفاق می افتد که پژوهشی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر می‌دهد.
۳. ارسال همزمان: ارسال همزمان زمانی است که یک مقاله همزمان به دو نشریه ارسال می‌شود.
۴. ارسال دونسخه‌ای (المثنی): زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند مقاله دارای فرضیه ها، داده‌ها، و نتایج یکسان باشند.
۵. ارسال تکراری (اضافی): ارسال تکراری به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن‌هاست.
۶. سهیم کردن نادرست نویسنده دیگر : تمام نویسندگان مقاله باید در تدوین آن سهم داشته باشند.
۷. حذف نادرست یکی از نویسندگان: هیچ‌یک از نویسندگان سهیم در تدوین مقاله، نباید از فهرست نویسندگان مقاله حذف شود.
۸. دستکاری منابع: زمانی است که در قسمت پایانی یک مقاله منابع مختلفی ذکر شده باشد، اما در متن مقاله نامی از آن‌ها برده نشده است.
مصادیق تخلف پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
الف. سوء رفتارهای پژوهشی 

۱. عدم داشتن دانش تخصصی و صلاحیت علمی در موضوع پژوهش
۲. عدم مراعات صداقت در ارائه گزارش کارهای علمی خود برای کسب امتیازات علمی و اداری و ترفیع و ارتقا
۳. جانبداری در فرآیند انجام پژوهش با دخالت دادن پیش‌فرض‌ها و تمایلات خود، دیگران یا موسسه سفارش‌دهنده پژوهش
۴. عدم ارائه نتایج واقعی پژوهش به دلیل ترس و تاثیر فشارها و جهت‌گیری های سوء پیرامون پژوهشگر
۵. عدم پایبندی به عنصر زمان (موعد مقرر) در انتشار نتایج پژوهش (امتناع از انتشار نتایج به دست آمده پژوهش در بازه زمانی معین، به دلیل منافع سودجویانه از روی عمد یا به طور سهو)
۶. ابهام و عدم دقت در تدوین گزارش پژوهش با روشن و شفاف نبودن مرز بین دستاورد‌های علمی پژوهشگر و یافته‌های گرفته‌شده از کار دیگران
۷. بازنویسی گفته های دیگران، بازی با الفاظ، زیاده نویسی، کلی گویی، جزم اندیشی و مصرف گرایی
۸. تعصب، حسادت، کینه و خشم، غرض ورزی عاطفی، توهین و جسارت، تحقیر و استخفاف دیگران، حرمت شکنی، بزرگ نمایی خود و موضوع، انفعال در نگره ها و باورها به دلیل دگرباوری، فریب، آزار و اذیت، بهره برداری ناپسند از واژه ها و افراد
۹. استفاده و استناد به منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی (مجله، سایت حامی مقاله و نویسنده مقاله)
۱۰. عدم رعایت منافع ملی در کلیه مراحل انجام پژوهش
۱۱. استفاده خلاف واقعیت از عناوینی مانند دکتر، کارشناس ارشد، استاد، دانشیار، استادیار و … در آثار پژوهشی
۱۲. هر گونه حذف و تغییر در نشانی اصلی نویسنده یا نویسندگان مقالات علمی
۱۳. عدم استفاده از واژه های متناسب با کار انجام شده نظیر ترجمه، تالیف، تصنیف، تحقیق
 ب. عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان 
۱۴. عدم رعایت منافع ذینفعان در تمام مراحل پژوهش
۱۵. انتساب غیر واقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و حذف مولف حقیقی (فرد یا افرادی که نقش بسزایی در جنبه های علمی پژوهشی داشته اند) از فهرست نویسندگان
 • در تمامی کارهای نوشتاری مشارکتی، باید نام کلیه کسانی که در انجام پژوهش، جمع آوری داده‌ها و نظیر آن مشارکت علمی داشته اند به عنوان مولف ذکر شود. در صورت عدم رضایت آنان، یک یا چند مولف مجاز به استفاده از داده‌های آنها نخواهند بود
۱۶. عدم رعایت ترتیب درج اسامی بر اساس سهم هر یک از نویسندگان در نگارش پژوهش و مشارکت خلاقانه آنها
۱۷. سوء استفاده از منابع مالی تخصیص داده شده جهت انجام پژوهش
۱۸. کتمان نتایج خاصی از تحقیق در ازای دریافت وجوهی از متولیان تحقیق یا تهیه گزارش های چندگانه که موجب مخدوش شدن نتایج تحقیق و سردرگمی خوانندگان شود.
۱۹. عدم اظهار اطلاعات مربوط به بودجه، افراد و یا موسسات حمایت کننده و مرتبط با پژوهش و یا اظهارات غیر واقعی در این زمینه
۲۰. عدم اعلان نام مرکزی که پژوهش در آنجا انجام شده
۲۱. تهیه و ارسال مقاله با ذکر نام همکاران و بدون اطلاع قبلی آنها از محتوای مقاله و محل ارسال آن
ج. جعل داده‌ها 
۲۲. ساخت، ثبت و انتشار داده‌ها یا نتایج یک پژوهش یا محصول علمی به صورتی که تمام یا بخشی از داده‌ها یا نتایج مذکور اصلا وجود نداشته یا غیر واقعی باشد. مانند:
 • ارائه نتیجه های ساختگی به عنوان نتیجه های آزمایش یا خروجی دستگاه های اندازه گیری یا نرم افزار
 • جا به جا کردن نتیجه های یک بررسی با نتیجه های بررسی دیگر
 • ساختن داده‌های غیر واقعی و یا دادن گزارش غیر واقعی یا ثبت غیر واقعی از آنچه روی نداده است
 • ارائه اطلاعات ساختگی که در واقع هیچ اقدامی برای گردآوری آنها نشده است
 • داده سازی و استفاده از داده‌های مشابه جوامع تحقیقاتی دیگر
د. تحریف داده‌ها 
۲۳. دستکاری یا حذف عمدی کامل یا بخشی از داده‌ها، مراحل، روش ها، تجهیزات و مواد مورد استفاده در پژوهش به صورتی که با داده یا یافته های واقعی متفاوت باشد. مانند:
 • ارائه مراحل آزمایشگاهی یا فرآیند های غیر واقعی تحلیل، برای رسیدن به نتیجه هایی که در مقاله داده شده است
 • استفاده از نرم افزار های مختلف برای ایجاد تغییر های غیرواقعی مورد نظر در شکل ها یا نمودار ها
 • خوش رنگ و آب جلوه دادن یا بزرگ نمایی امور کوچک با هدف پنهان کردن واقعیات بزرگ
 • دست بردن در داده‌ها، حذف، تعدیل و یا اضافه کردن به داده‌ها به نحوی که آنچه ارائه می شود کاری نو بنماید و یا نظریه ای خاص با اینکار درست جلوه کند
 • دستکاری کردن عمدی در دستگاه ها و روند تحقیق، به نحوی که نظریه ای خاص درست یا غلط جلوه کند
 • بیان ادعا یا پدیده ای که واقعی نباشد
هـ . سرقت علمی 
۲۴. کپی برداری کامل یا بخشی از یافته های پژوهشی یا محصولات علمی بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب اثر. شامل:
 • اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده دیگر
 • تناظر یک به یک در بیان اندیشه ها و شباهت های ساختاری در نوشتار
 • انتساب ایده ها، نظریات، فرآیند ها، نتیجه ها یا کلمه های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب و با نیت ارائه به عنوان کار خویش
 • استفاده کردن از نظریات یا کارکرد افراد دیگر و ارائه آن به عنوان کار خود بدون ذکر نام و یا دادن اعتبار به آنها
 • استفاده یا تقلید از زبان، فکر و یا نوشته نویسنده دیگر و ارائه آن به نام خویش
 • استفاده از کار شخص دیگر به شکل کلمات، فرآورده ها و یا نظریات برای نفع شخصی، بدون ارجاع به کار اولیه
 • ترجمه کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذی ربط، و معرفی آن به عنوان پژوهش اصیل علمی
 • برداشتن اصل یک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر مانند ترجمه یک مقاله ISI و چاپ آن در مجلات علمی داخلی
 • ارائه مقاله چاپ شده دیگران در سمینار های داخل یا خارج کشور
 • استفاده کامل یا بخشی از مقالات، پایان نامه و کتب چاپ شده دیگران بدون ارجاع به نویسندگان مقاله، پایان نامه نامه، کتب یا اثر
 • کپی برداری غیر قانونی از نتایج پایان نامه دیگران
 • عدم رعایت کلیه موازین اخلاقی مرتبط با منابع و آثار چاپی در هنگام استفاده از منابع و آثار الکترونیکی
 • عدم رعایت ارجاع دهی طبق سنت های ای پی ای یا شیکاگو و سایر نظام ها ارجاع دهی مرسوم
 • کپی برداری یا ترجمه مستقیم اغلب، شامل یک پاراگراف یا بیشتر، از منبع اصلی به شکل “کلمه به کلمه” یا “جمله به جمله” (بدون پاورقی) است.
 • کپی برداری غیر قانونی از نتایج مقالات: استفاده از اصل جمله و آوردن آن در مقاله دیگر، بدون ارجاع به متن اصلی و اجازه کتبی از مالک معنوی آن در صورت استفاده از شکل ها، نمودارها، جداول، منحنی، عکس، روش های انجام یک فرآیند، پرسشنامه تدوین شده و هر چیز دیگری که مستقیما توسط مولف حاصل نشده باشد
 • کپی نمودن جملات “کلمه به کلمه” یا مونتاژ پاراگراف ها “جمله به جمله” از منابع گوناگون، علی رغم اشاره به ماخذ آنها در انتهای هر جمله یا پاراگراف
تبصره: بیان مستقیم از منبع دیگر با ذکر مرجع صرفا داخل گیومه بلامانع است.
 • کپی برداری از ساختار نوشتاری دیگران، به عبارت دیگر، دنبال کردن الگوی نوشتاری دیگران به همان فرم
توضیح: منظور از ساختار نوشتار، متدولوژی پژوهش در فرمت تئوری یا روش انجام تحقیق است. به عبارت دیگر زمانی می توان از روش تحقیق دیگران استفاده کرد که به روشنی بیان شود که روش برگرفته از کدام منبع یا مرجع است.
 و. اجاره علمی 
۲۵. منظور این است که پژوهشگری به جای آنکه خود به انجام پژوهش یپردازد، افرادی را برای این منظور به کار گیرد و خودش در فعالیت پژوهشی تلاش نکند، سپس، بعد از تحویل کار، با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر کند.
 ز. عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده 
۲۶. چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصیلی) به طوری که استاد(ان) راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند.
۲۷. نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن
۲۸. فقدان پذیرش مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش توسط نویسنده مسئول
۲۹. عدم سپاسگزاری از افراد حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در پژوهش، در بخش سپاسگزاری که نویسنده یا نویسندگان بر اساس مستندات، ملزم به ذکر نام آنها بوده اند.
۳۰. انتساب غیر واقعی پژوهش به موسسه ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه ای فرد نویسنده نداشته است.
۳۱. عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور 
۳۲. عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان نامه (درستی/نادرستی) به عنوان شخص مسئول
۳۳. اضافه کردن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها
۳۴- دادن اطلاعات پایان نامه دانشجوی در حال دفاع یا فارغ التحصیل توسط استاد(ان) راهنما یا مشاور، به دیگران و چاپ آن در قالب مقاله حتی در صورت ذکر نام دانشجو یا ان.شار آن به صورت پایان نامه افراد دیگر
۳۵. مصادره یا سوء استفاده از ایده ها یا اطلاعات یک اثر تحت داوری توسط سردبیران و داوران این آثار که برای مجلات، کنفرانس ها و… ارسال شده است.
۳۶. انتشار نتایج طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها توسط دانشجو و اعضای هیات علمی در قالب کتاب، مقاله و… بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مالک حقوق مادی و معنوی این دست پژوهش ها
۳۷. چاپ مقالات با استفاده از پایان نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون درج نام دانشجو و یا همکار پایان نامه و رساله
۳۸. استفاده های غیر قانونی از مواد، محتواها، نشان های تجاری، رموز تجاری یا اموال فکری تحت پوشش قانون کپی رایت
۳۹. استفاده از نام، عنوان و آرم موسسات و سازمان ها بر روی کتاب، مقاله و… بدون کسب مجوز
۴۰. ترجمه متون علمی و ادبی بدون اخذ مجوز از نویسنده اصلی اثر
ح. انتشار مجدد 
۴۱. چاپ مجدد یک کتاب، مقاله و اثرات ادبی و علمی یا بخش هایی از آنها که قبلا در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی به چاپ رسیده باشد.
 • چنانچه نویسنده مقاله ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرد، به هر دلیلی، آن مقاله را برای نشریه دیگری ارسال کند، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه اول اعلام نماید. این کار، حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه اول امکان پذیر است.
 • چنانچه نتایج یک پژوهش به صورت خلاصه در مجموعه مقالات یک کنفرانس علمی به چاپ رسیده باشد، ارسال آن، جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک نشریه، بلامانع است.
ط . همپوشانی انتشارات 
۴۲.  پژوهشگر، داده‌های مقاله پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، در مقاله ای با عنوان جدید به چاپ رساند.
۴۳. چاپ کامل مقاله یا مقاله با شباهت بالا در یک مجله دیگر
 • دارنده ایده علمی می تواند مقاله ای که به یک زبان چاپ شده را به یک زبان دیگر به چاپ برساند مشروط بر آنکه به مقاله اول ارجاع بدهد.
 • تکرار قسمت هایی از بخش مواد و روش ها در مقالات بعدی همان نویسنده(گان)، در صورت ضرورت، بلامانع است، اما در هر حال ذکر مرجع لازم است.
ی. خرید و فروش آثار پژوهشی 
۴۴. خرید و فروش آثار پژوهشی (مقالات، پایان نامه و…) به نحوی که خریدار، تحقیق را به نام خود به عنوان پژوهشگر یا پدیدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.
۴۵. ضبط، خرید، فروش و سوء استفاده از سخنرانی های افراد بدون اجازه
 ک. جعل هویت
۴۶. ارائه اشتباه هویت خود یا هویت افراد دیگر در بافت علمی / دانشگاهی
۴۷. انتشار آثاری با اسامی جعلی یا با اسامی افراد دیگر بدون اجازه آنها
۴۸. جعل امضا و تهیه گواهی پذیرش جعلی جهت اخذ امتیازات مربوطه

دفعات مشاهده: 1110 بار   |   دفعات چاپ: 272 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات و تحقيقات ادبی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Literary Studies

Designed & Developed by : Yektaweb