دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 84
Homepage URL https://jls.khu.ac.ir
Contact name: Literary Studies
Contact Email jls@khu.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jls.khu.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jls.khu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jls.khu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://jls.khu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=8

List of articles https://jls.khu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=152
https://jls.khu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=252
https://jls.khu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=352

Abstract examples (Persian) https://jls.khu.ac.ir/article-1-802-fa.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-803-fa.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1908-fa.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1909-fa.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1910-fa.html

Article examples (Persian) https://jls.khu.ac.ir/article-1-802-fa.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-803-fa.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1908-fa.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1909-fa.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1910-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jls.khu.ac.ir/article-1-802-en.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-803-en.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1908-en.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1909-en.html
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1910-en.html

Article examples (English) https://jls.khu.ac.ir/article-1-802-en.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-803-en.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1908-en.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1909-en.pdf
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1910-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات و تحقيقات ادبی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Literary Studies

Designed & Developed by : Yektaweb